Kerk

Na inpoldering moet Zuidwolde snel tot welstand zijn gekomen, want al in de 11e eeuw werd er een tufstenen kerk gebouwd. In de 19e eeuw moest het koor van de kerk plaatsmaken voor een nieuwe weg langs het Boterdiep. 

De band tussen de Stichting Oude Groninger Kerken dateert van het begin van het bestaan van deze stichting. De toren van Zuidwolde was het eerste object en is op 7 november 1969, voor één zilveren gulden gekocht. Na de restauratie ervan (1971/1972) is de toren voor hetzelfde bedrag teruggekocht door de Gemeente Bedum.

Het kerkgebouw werd pas veel later op 11 december 1975 door de Stichting Oude Groninger Kerken overgenomen van de Nederlandse Hervormde Gemeente.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda